jobi

心碎得难以言喻

好多海豹:

朋友!!鲨鱼胖了!!你呢???

【转载】100Lace Flowers ToCrochet 钩单元花

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来源:雨菱

【转载】韩国手工博客

在网上看一些韩国手工爱好者的博并从里面学习到不少的东西。这次把它们贴出来和大家分享一下。
http://blog.naver.com/dbqlsdjaak/50035804328
http://blog.naver.com/peng35
http://blog.naver.com/mmm7658/90044400488
http://blog.naver.com/izabel72/80061038095
http://blog.naver.com/hemysh77/70040313663
http://blog.naver.com/son00215?Redirect=Log&logNo=20099076436
http://blog.naver.com/rkwk0818
http://blog.naver.com/snake0305
http://blog.naver.com/dozodozo/150035422315
http://blog.naver.com/hj24u?Redirect=Log&logNo=150046803497(个人比较喜欢这个,更新极快)
http://blog.naver.com/mintonguri
http://blog.naver.com/f7210/20063702761
http://blog.naver.com/enen531/20062842599
http://blog.naver.com/sang3016?Redirect=Profile
http://blog.naver.com/9281396/30041265675
http://blog.naver.com/co_cotea/150000247527
http://blog.naver.com/sm5151320(这个也比较好)
http://blog.naver.com/hark739/80051893962
http://blog.naver.com/hunok74/120064909186
http://blog.naver.com/sayira?Redirect=Log&logNo=40091669668
http://pinkchoco.com/这也是手工商店
http://www.dochiquilt.com/shop/shopdetail.html?brandcode=002001000155&search=&sort=order
这是一个手工高手的店里面的手工真是让人眼馋#################################################################################################下面是一些韩国童装的店铺,嘻嘻……我经常在上面找灵感仿样子什么的。http://www.kidsdiary.co.kr/
http://www.annastory.com/
http://jujumom.com/?cafe_mkt=naver_cc
http://www.b2w2.com/
http://town.cyworld.com/pims/main/pims_main.asp?tid=70062064&urlstr=&urlstrsub=
http://www.jullyzzang.co.kr/
http://shopping.daum.net/product/searchresult.daum?nil_suggest=btn&q=%BE%C6%C0%CC+%BF%CA&srchhow=Aexpo

来源:雨菱

【转载】猫咪图          来源:雨菱

【转载】泰迪熊毛线衣书 (日文)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

来源:雨菱

【转载】情有独钟的钩针花样 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


来源:雨菱

【转载】可单片使用的100种北欧风棒针编织花样

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来源:雨菱

【转载】完美收藏版--蕾丝 钩针编织精选图案与应用实例

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

来源:雨菱